ترین راهبرد های بازاریابی جهان : 4 روش ایده آل : مدیر بازاریابی باید استراتژیست باشد - دناکو -. مدیر بازاریابی باید بهترین گذرگاه حل های بازاریابی را پیدا کند و با توجه به شرایط درونی و بیرونی راهبرد های متناسب را برای پیشبرد بازاریابی و فروش به شغل ببندد. مقالات دناکو در این زمینه را مطالعه نمایید.

بهترین استراتژی های بازاریابی گیتی : 4 طریق ایده آل

بهترین راهبرد های بازاریابی دنیا : 4 طریق ایده آل
(به نقل از دنیای اقتصاد) برند تیمبرلند را از بچگی می شناسم. پدرم یکتا از طراحان برجسته کفش بود که در این کارخانه سرشناس پیشه می کرد. تیمبرلند برای من معنای خاصی داشت و رابطه منحصربه فردی با این برند داشتم ولی من در این حس فقط نبودم. تیمبرلند برای همه هم نسل های من یک برند ویژه و بامعنا بود.

اما در یک دوره این برند مسیر خویش را گم کرد و برای اینکه به دوران رشد خویش بازگردد، یک مدیر بازاریابی را استخدام کرد که تمرکز اصلی خود را بر گوش کردن به مشتریان قرار داده بود الی بفهمد خواسته واقعی آنها از برند تیمبرلند چیست. به هر حال، گوش کردن به تنهایی کافی نیست. در حقیقت، اگر مراقب نباشید، این پیشه نوعی نزدیک بینی به همراه می آورد. به همین انگیزه است که مدیران بازاریابی باید چهار شیوه رهبری را اتخاذ کنند و برای اجرایی کردن آنها نقطه مرکزی توان خود را بشناسند و مهارت های خویش را حول این چهار شیوه متناسب سازی کنند.

سبک اول: مدیران بازاریابی بازار محور که روی صدای مشتریان سرمایه گذاری می کنند.
مدیران بازاریابی بازار محور زیاد خوب به صدای مشتری گوش می دهند. آنها پیروان مشتری هستند و این تفکر را دارند که برای خدمت به مشتری باید نهایت توان خود را به کار گرفت. جیم دیوی (Jim Davey)، مدیر بازاریابی جهانی تیمبرلند مثال این گونه مدیران است. دیوی بعد از یک دوره رکود کمک کرد این برند به جایگاه اولیه خویش بازگردد. چگونه؟ با گوش کردن به مشتری. به گفته دیوی، مشتریان برای لباس ها و تجهیزات کوهنوردی سراغ تیمبرلند نمی آمدند، بلکه آنها محصولات شیکی می خواستند که بتوان برای کوهنوردی هم از آنها بهره گیری کرد. گوش کردن به مشتری به دیوی آموخت که تیمبرلند برند مشتاقان کوهنوردی در شهرها است. این دیدگاه به نوآوری های جالبی در تولید فرآورده منجر شد.

مدیران بازاریابی بازار محور
مدیران بازاریابی بازار محور به مشتری گوش می دهند. اما مهم تر آن است که بین گوش کردن و نوآوری ترازمندی برپایی می کنند. به طور کلی، همان طور که دیوی اشاره کرده، مشتریان وما نوآور یا رویاپرداز نیستند.

سبک دوم: مدیران بازاریابی عمل گرا که کار بازاریابی را همانند یک کسب وکار حلقه بسته انجام می دهند.
مدیران بازاریابی عمل گرا بر شکاف بین هزینه های بازاریابی و نتایج کسب وکار متمرکز می شوند. آنها پافشاری دارند با پابرجا کردن ارزش پیشه خویش درآمد کسب کنند. این یعنی به کارگیری داده ها و تحلیل های پیچیده و تکنیک های اختصاصی برای کمک به روشن شدن این موضوع که کدام سرمایه گذاری های بازاریابی برای کسب وکار مفیدند و کدام نیستند.

کلی استوبا (Clay Stobaugh)، مدیر بازاریابی شرکت جان ویلی اند سانز (John Wiley amp; Sons)، یک مدیر بازاریابی عمل گرا است. او رهبر بازاریابی ابزار-محوری است که سازمان بازاریابی جهانی خود را به عنوان <<مرکز درآمد بازاریابی>> بازسازی کرده و ابزارها، بهترین فعالیت ها و تعلیم را در این سازمان جهانی اشاعه می دهد. استوبا می گوید <<همه باید در این فرمایش که بازاریابی مسوول نتایج مالی کسب وکار است، روشنی داشته باشند.>> از عقیده استوبا واقعیت فقط در داده ها چکیده می شود.

مدیران بازاریابی عمل گرا
مدیران بازاریابی عمل گرا مکالمات کاری را از معیارهای کار و جنبش (مثل شدامد سایت و میزان درگیری مخاطب) و معیارهای بی ارزش (مثل تعداد لایک ها یا طرفداران یک سایت)، به معیارهای کسب وکار (مثل میزان جذب مشتری، رشد سازمان و سودآوری) تغییر می دهند. آنها به این درک رسیده اند که چگونه می توانند حلقه هزینه های بازاریابی را ببندند الی ارزش خویش را به طور موثری پابرجا کردن کنند.

سبک سوم: مدیران بازاریابی اجتماعی که حکایت می گویند و به سایرین هم القا می کنند که این گونه رفتار کنند.
مدیران بازاریابی اجتماعی همچون مدیران بازاریابی بازارمحور به مشتری گوش می دهند. ولی بر خلاف آنها که کار خود را نخست با محصول شروع می کنند، مدیران بازاریابی اجتماعی شغل خود را با داستان گویی آغاز می کنند. تاکید آنها بر فروش ایده و داستان گویی است الی بتوانند محصولات را بفروشند. آنها پیشه خویش را با چیزی که مجبورند آن را بفروشند شروع نمی کنند، بلکه با چیزی که برای بیننده نامعلوم است نخست می کنند.

جاناتان بچر (Jonothan Becher) مدیر بازاریابی شرکت SAP، یک مدیر بازاریابی اجتماعی است. او بسیاری از نکته های سنتی بازاریابی بنگاه به بنگاه (B2B) شرکت های بزرگ را به چالش می کشد و آنها را پیچیده و خسته کننده می داند. بچر گوشزد می کند؛ <<این ساختمان های شیشه ای بزرگ نیستند که نرم افزار می خرند، بلکه ملت هستند.>>

مدیران بازاریابی اجتماعی
مدیران بازاریابی اجتماعی محصولات را به قهرمانان داستان های خویش تبدیل نمی کنند، بلکه ایده هایی را بزرگ می کنند که مخاطب می تواند فهم احسان از آنها داشته باشد.

سبک چهارم: مدیران بازاریابی رویاپرداز که فراتر از صدای مشتری را در نظر می گیرند.
مدیران بازاریابی رویاپرداز با دنیایی از احتمالات که در رویاهای خودشان می پرورانند، شغل می کنند. آنها توسط مجموعه ای قوی از ارزش ها و عقاید هدایت می شوند. استیو جابز با اینکه از نظر فنی یک مدیر بازاریابی نبود، ولی بهترین نمونه این گونه مدیران بازاریابی رویاپرداز محسوب می شود.

مدیران بازاریابی رویاپرداز
بهترین راهبرد های بازاریابی جهان : 4 طریق آرمانی : مدیر بازاریابی باید استراتژیست باشد. مدیر بازاریابی باید بهترین راه حل های بازاریابی را پیدا کند و با توجه به شرایط درونی و بیرونی استراتژی های متناسب را برای پیشبرد بازاریابی و فروش به کار ببندد. مقالات دناکو در این زمینه را مطالعه نمایید.

دیگر نمونه های مهم مدیران بازاریابی رویاپرداز و موفق، در رویاپردازی خویش به اندازه جابز سرسخت و احساسی نیستند. این مدیران بازاریابی از چیزهای پوچ الهام نمی گیرند. همان طور که <<دیوی>> گفته بود، این مدیران پیشه خود را با خط مبنای بازار محوری شروع می کنند که آن را از راه بصیرت، الهام گیری و شادی های غیرمترقبه توسعه می دهند. آنها دستور می دهند داده های بازار بر تصمیم گیری هایشان تاثیر بگذارد، اما همچنین بر احساسات آنی هم حساب می کنند. به طور کلی، از عقیده <<دیوی>>، مصرف کنندگان به شما نمی گویند که در یک افق پنج ساله، چه روندی روحشان را تحریک می کند. این وظیفه مدیران بازاریابی است که آن را کشف کنند. با اینکه هر یک از این الگوها مدل هایی برای موفقیت ارائه می کنند، اما بهترین مدیران بازاریابی مثال مجسم کل این سبک ها هستند. به راستی این مدیران قدرتی چندگانه را در خویش پرورش داده اند. این کار با شناخت نقطه مرکزی قدرت شما و سعی برای برپایی مهارت هایی که با هر یک از این سبک ها همخوانی داشته باشد، شروع می شود.

بهترین استراتژی های فروش و بازاریابی چیست؟

کامل ترین مقالات فروش و بازاریابی را در دناکو مطالعه نمایید. تقسیم آموزش های دناکو جدید ترین و بروز ترین مقالات را در مقوله های بازاریابی ، فروش ، مدیریت فناوری ، مدیریت کسب و کار ، مدیریت ابتکار منابع انسانی و پژوهش و گسترش را فراهم کرده است. شما می توانید این مقالات را رایگان مطالعه نمایید یا در دوره های تخصصی دناکو کمپانی نمایید.

لیست تمامی مقالات بازاریابی و فروش دناکو را می توانید در دسته پایین پیدا کنید. در فهرست ذیل تمامی مقالات بازاریابی و فروش دناکو بصورت هفتگی به روز رسانی می شود.

لیست مقالات تعلیم بازاریابی و فروش دناکو

همکاری اپل، گوگل و آمازون برای توسعه استاندارد خانه هوشمند

ساندبار جدید TCL با صدای دالبی اتموس مجازی معرفی شد

JBL سه ساندبار جدید را در ایفا ۲۰۱۹ معرفی کرد

بازاریابی ,های ,مدیران ,یک ,مدیر ,خویش ,مدیران بازاریابی ,های بازاریابی ,مدیر بازاریابی ,می کنند ,خود را ,مدیران بازاریابی رویاپرداز ,مدیران بازاریابی بازار ,مدیران بازاریابی اجتماعی ,تمامی مقالات بازاریابی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
rezafathabadi armanparvaratrina uzcomcheeli minakhalilzadeh moein1234 epishroe poonehplsc inakhlk lyanrepelex shmotparvaneh